Овластени лица за информации од Јавен карактер:
Дипл.прав.Билјана Алексовска – aleksovska.biljana@gmail.com
М-р. Оливера Кузмановска – okuzmanovska@yahoo.com

Годишен извештај 01.01.2022 – 31.12.2022 – Преземи .pdf документ

Годишен извештај 01.01.2021 – 31.12.2021 – Преземи .pdf документ

Годишен извештај 01.01.2020 – 31.12.2020 – Преземи .pdf документ

Годишен извештај 01.01.2019 – 31.12.2019 – Преземи .pdf документ

Годишен извештај 01.01.2018 – 31.12.2018 Преземи .pdf документ