Годишен план за јавни набавки 2024 година – Преземи .pdf документ

Договор за градежни активности  – Преземи .pdf документ

Договор за набавка на работни униформи – Преземи .pdf документ

Договор за набавка на спреј и крем емулзија – Преземи .pdf документ

Договор тонери-Триникс – Преземи .pdf документ

Договор тонери-Елитком – Преземи .pdf документ

Договор Еуромак контрол-безбедност и здравје при работа – Преземи .pdf документ

Договор Принтери – Аполо – Преземи .pdf документ

Договор за компјутери-Анхоч – Преземи .pdf документ

Годишен план за јавни набавки 2023 година – Преземи .pdf документ

Договор канцелариски материјали Тоз Мк – Преземи .pdf документ

Договор Биолошка Алкалоид конс – Преземи .pdf документ

Договор Биолошка терапија Пановски – Преземи .pdf документ

Договор Мобилна телефонија А1 – Преземи .pdf документ

Договор за набавка на ласери – Дерма Бела – Преземи .pdf документ

Договор за чистење со Бапал – Преземи .pdf документ

Договор со Авицена – Преземи .pdf документ

Годишен план за јавни набавки 2022 година – Преземи .pdf документ

Договор канцелариски материјали Тоз Мк – Преземи .pdf документ

Договор со Еуро офис за канцелариски материјали – Преземи .pdf документ

Договор за набавка на биолошка терапија – Преземи .pdf документ

Договор за набавка на тонери со Триникс – Преземи .pdf документ

Договор тонери – Преземи .pdf документ

Договор-Авицена – Преземи .pdf документ

Договор-А1 Македонија – Преземи .pdf документ

Договор-набавка на апликативен софтвер – Преземи .pdf документ

Договор за чистење со Бапал Благој дооел – Преземи .pdf документ

Годишен план за јавни набавки 2021 година – Преземи .pdf документ

Договор за Дигитална платформа со повеќе функции – Преземи .pdf документ

Договор од фиксна телефонија, интернет и ТВ – Преземи .pdf документ

Договор А1 – Преземи .pdf документ

Договор Велпром – Преземи .pdf документ

Договор Бапал-Благој – Преземи .pdf документ

Договор Веником – Преземи .pdf документ

Договор АЛ ГО системи-тонери – Преземи .pdf документ

Договор со Авицена – Преземи .pdf документ

Договор АСКОМ ДОО-тонери – Преземи .pdf документ

Договор ДУТ Елит ком-тонери – Преземи .pdf документ

Договор ТОЗ МК канцелариски материјали – Преземи .pdf документ

Договор ДТПУ Промедика ДООЕЛ – Преземи .pdf документ

Годишен план за јавни набавки 2020 година – Преземи .pdf документ

Договор Д Димери (Реагенси и потрошен материјал за апарат Medonic M или еквивалент) – Преземи .pdf документ

Договор Чистење во работни простории – Преземи .pdf документ

Договор Алергостестови – Преземи .pdf документ

Договор Апликативен софтвер – Преземи .pdf документ

Договор Тонери – АЛ-ГО СИСТЕМИ – Преземи .pdf документ

Договор Тонери – ЕЛИТ-КОМ – Преземи .pdf документ

Договор Фиксна телефонија и интернет – Преземи .pdf документ

Годишен план за јавни набавки 2019 година – Преземи .pdf документ

Договор Лимфна дренажа ЕЛМЕД – Преземи .pdf договор

Договор систематски прегледи – Преземи .pdf договор

Договор канцелариски материјали -ТОЗ МК – Преземи .pdf договор

Договор УВБ ламби – Преземи .pdf договор

Договор Ултразвучен колор доплер – Преземи .pdf договор

Договор работни униформи Жалфија – Преземи .pdf договор

Договор тонери Спринт Солушн – Преземи .pdf договор

Договор фиксна, интернет и ТВ Македонски Телеком – Преземи .pdf договор

Договор Хартија Офис Плус – Преземи .pdf договор

Договор за чистење Стед Комерц – Преземи .pdf договор

Договор имунохемиски. алерголошки тестови – Преземи .pdf договор

Договор персонални компјутери Анхоч – Преземи .pdf договор

Годишен план за јавни набавки 2018 година – Превземи .pdf документ

Договор за набавка за надградба на софтвер.pdf – Преземи .pdf договор

Договор за Технички гасови – Преземи .pdf договор

Договор за мобилна телефонија – Преземи .pdf договор

Договор Велпром – Преземи .pdf договор

Договор панч биопсии – Преземи .pdf договор

Договор хоссам ампули – Преземи .pdf договор

Договор за јавна набавка на услуга за Фиксна телефонија, интернeт и телевизија – Преземи .pdf договор

Договор за јавна набавка со Елит ком компјутерс – Преземи .pdf договор

Договор за јавна набавка со екос дооел Тетово – Преземи .pdf договор

Договор за јавна набавка со еуро офис – Преземи .pdf договор

Договор за набавка на услуга – Систематски прегледи за вработенитe во ЈЗУ УК ЗА ДЕРМАТОЛОГИЈА – СКОПЈЕ – Преземи .pdf договор

Договор за набавка на дигитален ултразвучен колор доплер ехо апарат – Преземи .pdf договор