Стручен семинар од Prof. dr. med. Uwe Gieler

Во склоп на програмата за континуирана стручна едукација на лекарите специјалисти- дерматовенеролози и лекарите на специјализација по дерматовенерологија, имавме чест да присуствувавме на тродневниот семинар (од 26-28.11.2019 год.) чиј предавач беше Prof. dr. med. Uwe Gieler, од Universitätsklinikum Giessen/Marburg, Германија.
Prof. dr. med. Uwe Gieler, Visiting Professot на Медицинскиот факултет – Скопје, на покана на Проф. д-р Весна Гривчева- Пановска, како резултат на долгогодишната соработка со ЈЗУ Универзитетска Клиника за дерматологија одржа семинар со програма која ги опфати темите: атопискиот дерматит, псоријаза, хидраденит супуратива, меланом, карциноми на кожа како и теми од областа на психодерматологијата.

Prof. dr. med. Uwe Gieler 2 Prof. dr. med. Uwe Gieler 1

Школа за атопија – трета работилница

ЈЗУ Универзитетска Клиника за дерматологија и Биодерма Македонија ја продолжуваат традицијата на едукативни работилиници и ја обавија третата по ред работилица која се одржа на ден 26.11.2019 год. Истата е именувана како ‘Школа за атопија’, и главна тема на дискусија овој пат беше: “Вакцинација кај атописки дерматит – заблуди и виситини”. Особено задоволство ни причинуваше фактот дека оваа работилинца беше подржана и од ЈЗУ Универзитетска Клиника за детски болести и ЈЗУ Институт за белодробни заболувања кај децата, Детска болница – Козле.
Работилиницата беше наменета за пациентите кои страдаат од атописки дерматит и сите проблеми кои се поврзани со оваа сосотјба. Целта на работилиницата беше преку кратки информативни предавања наменети за пациентите и одговори на нивни прашања од стручен персонал тие да се обучат и да заземат активна улога во негата и лекувањето на нивната кожа.
Главна тема за отворена диксусија беше актуелното горливо прашање за вакцинацијата кај атопискиот дерматит со сите заблуди и вистини поврзани на таа тема. Предавањето го одржа дерматолог, Прим. др. Весна Матевска Цифревска. Воедно, повторно се осврнавме на основната правилна нега на кожата кај атопичари која е стожер за понатамошната успешна терапија. На оваа тема предавањето го одржа дерматолог, др. Ирина Арсовска Бежоска.

Школа за атопија 1 Школа за атопија 2