Раководители на медицински оддели

Please specify image url

Проф. Д-р Сузана Николовска

Медицински Директор
Please specify image url

Асс. Д-р. Силвија Дума

Раководител на одделение за дневна болница
Please specify image url

Проф. Д-р. Весна Гривчева Пановска

CV

Раководител оддел за специјалистичко-консултативна дејност со биохемиска лабораторија
Please specify image url

Асс. Д-р Нора Положани

Раководител на Машки оддел
Please specify image url

Прим. Д-р. Небојша Пешиќ

Раководител на Женски оддел
Please specify image url

Проф. Д-р Катерина Дамевска

Раководител на Детски оддел

Доктори

Please specify image url

Проф. Д-р. Сузана Николовска

доктор специјалист дерматовенеролог
Please specify image url

Проф. Д-р. Весна Гривчева Пановска

доктор специјалист дерматовенеролог
Please specify image url

Прим. Д-р. Небојша Пешиќ

доктор специјалист дерматовенеролог
Please specify image url

Д-р Кујтиме Рушити Мехмети

доктор на специјализација
Please specify image url

Прим. Д-р. Весна Цифревска

доктор специјалист дерматовенеролог
Please specify image url

Д-р Виктор Симеоновски

доктор на специјализација
Please specify image url

Д-р. Наташа Јаковљевиќ

доктор специјалист дерматовенеролог
Please specify image url

Д-р. Јованка Даркоска

доктор специјалист дерматовенеролог
Please specify image url

Д-р Елена Мирческа Арсовска

доктор специјалист дерматовенеролог
Please specify image url

Д-р. Невенка Аџиевска

доктор специјалист дерматовенеролог
Please specify image url

Асс. Д-р. Нора Положани

доктор специјалист дерматовенеролог
Please specify image url

Асс. Д-р. Ивана Дохчева Карајованов

доктор специјалист дерматовенеролог
Please specify image url

Д-р. Зорица Зафировиќ

доктор специјалист дерматовенеролог
Please specify image url

Д-р. Моника Муратовска

доктор специјалист дерматовенеролог
Please specify image url

Доц. Д-р. Силвија Дума

доктор специјалист дерматовенеролог
Please specify image url

Проф. Д-р Катерина Дамевска

доктор специјалист дерматовенеролог
Please specify image url

Асс. Д-р Јулија Митрова Телента

доктор специјалист дерматовенеролог
Please specify image url

Асс. Д-р Маја Димова

доктор специјалист дерматовенеролог
Please specify image url

Д-р Дејан Филиповиќ

доктор специјалист дерматовенеролог
Please specify image url

Д-р Анита Најдова

доктор на специјализација
Please specify image url

Д-р Руфије Зибери

доктор по општа медицина
Please specify image url

Д-р Томица Сотировски

доктор на специјализација