Раководители на медицински оддели

Please specify image url

Проф. д-р Сузана Николовска

Медицински Директор
Please specify image url

Асс. д-р. Силвија Дума

Раководител на одделение за дневна болница
Please specify image url

Проф. д-р. Весна Гривчева Пановска

CV

Раководител на амбулантно-поликлиничка дејност
Please specify image url

Прим. д-р. сци Нина Цаца Биљановска

Раководител на Машки оддел
Please specify image url

Прим. д-р. Небојша Пешиќ

Раководител на Женски оддел
Please specify image url

Проф. д-р Катерина Дамевска

Раководител на Детски оддел

Лекари

Please specify image url

Проф. д-р. Сузана Николовска

лекар специјалист дерматовенеролог
Please specify image url

Д-р Кујтиме Рушити Мехмети

доктор на специјализација
Please specify image url

Прим. д-р. Весна Цифревска

лекар специјалист дерматовенеролог
Please specify image url

Д-р Виктор Симеоновски

доктор на специјализација
Please specify image url

Д-р. спец. Наташа Јаковљевиќ

лекар специјалист дерматовенеролог
Please specify image url

Д-р. спец. Јованка Даркоска

лекар специјалист дерматовенеролог
Please specify image url

Д-р Елена Мирческа Арсовска

лекар специјалист дерматовенеролог
Please specify image url

Д-р. спец. Невенка Аџиевска

лекар специјалист дерматовенеролог
Please specify image url

Д-р. спец. Нора Положани

лекар специјалист дерматовенеролог
Please specify image url

Д-р. спец. Ивана Дохчева Карајованов

лекар специјалист дерматовенеролог
Please specify image url

Асс. д-р. Зорица Зафировиќ

лекар специјалист дерматовенеролог
Please specify image url

Асс. д-р. Моника Муратовска

лекар специјалист дерматовенеролог
Please specify image url

Асс. д-р. Силвија Дума

лекар специјалист дерматовенеролог
Please specify image url

Проф. д-р Катерина Дамевска

лекар специјалист дерматовенеролог
Please specify image url

Д-р Јулија Митрова Телента

лекар специјалист дерматовенеролог
Please specify image url

Д-р Маја Димова

лекар специјалист дерматовенеролог
Please specify image url

Д-р Дејан Филиоповиќ

лекар специјалист дерматовенеролог
Please specify image url

Д-р Анита Најдова

доктор на специјализација