Процеси во машки оддел

Прием на пациенти, увид во документација, евидентирање, припрема на пациент за болничко лекување, преглед на пациент, утринска визита, евиденција на потрошен материјал и изработка на отпусна листа, отпусно писмо, ДРГ образец, наплатна листа