Spitalin e kujdesit ditor me trajtim intensiv dhe laborator biokimik

Pranimi i pacientave, pranimi i dokumetacionit, evidentimi, analiza ne laboratorin biokimik, vizita e pacientit, vizita e mengjesit, evidentimi i materjalit te harxhuar, flete leshimi, DRG formular, flete pagesa.