Годишен план за јавни набавки 2019 година – Преземи .pdf документ

Договор работни униформи Жалфија – Преземи .pdf договор

Договор тонери Спринт Солушн – Преземи .pdf договор

Договор фиксна, интернет и ТВ Македонски Телеком – Преземи .pdf договор

Договор Хартија Офис Плус – Преземи .pdf договор

Договор за чистење Стед Комерц – Преземи .pdf договор

Договор имунохемиски. алерголошки тестови – Преземи .pdf договор

Договор персонални компјутери Анхоч – Преземи .pdf договор

Годишен план за јавни набавки 2018 година – Превземи .pdf документ

Договор за набавка за надградба на софтвер.pdf – Преземи .pdf договор

Договор за Технички гасови – Преземи .pdf договор

Договор за мобилна телефонија – Преземи .pdf договор

Договор Велпром – Преземи .pdf договор

Договор панч биопсии – Преземи .pdf договор

Договор хоссам ампули – Преземи .pdf договор

Договор за јавна набавка на услуга за Фиксна телефонија, интернeт и телевизија – Преземи .pdf договор

Договор за јавна набавка со Елит ком компјутерс – Преземи .pdf договор

Договор за јавна набавка со екос дооел Тетово – Преземи .pdf договор

Договор за јавна набавка со еуро офис – Преземи .pdf договор

Договор за набавка на услуга – Систематски прегледи за вработенитe во ЈЗУ УК ЗА ДЕРМАТОЛОГИЈА – СКОПЈЕ – Преземи .pdf договор